To see this site at its best, your computer requires a newer version of Adobe Flash Player. Download it here.Roeleveld-Sikkes Architects
Alexanderstraat 1
2514 JL The Hague

Phone: +31 (0)70 346 9508
Fax: +(0)70 361 7442
office@roeleveld-sikkes.eu

Directions
1052 Budapest
Petőfi Sándor utca 11.
Hungary

Phone: +36 1 327 0230
Fax: +36 1 337 3411
office@roeleveld-sikkes.eu

Directions

Projecten

Campus Central European University

In samenwerking met het Amerikaanse bureau Ikon.5 architects hebben wij meegedaan aan een tender voor de Central European University in het centrum van Budapest.

Lees meer

De Open Waard

Na het winnen van de architectenselectie voor De Open Waard te Oud-Beijerland zijn wij bezig met het ontwerp voor woningen en zorg- en wijkvoorzieningen voor een woonwijk in Oud-Beijerland.

Lees meer

Vernieuwing van het FiDo plein in Budapest

De vernieuwing van het FiDo plein in Budapest, gericht op sport en vrije tijd, voor gemeenschappelijk gebruik.

Lees meer

Orion: appartementen en voorzieningen voor doven

Voor Woningcorporatie Lefier hebben we in de herstructurering van de wijk Paddepoel een van de hoogste woontorens van Groningen ontworpen.

Lees meer

Kerepesi Business Park

In opdracht van RE project development Kft hebben wij een stedenbouwkundig en architectonisch conceptueel plan voor het Kerepesi Business Park ontworpen.

Lees meer

6 Hofjeswoningen

De Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854 vroeg ons naast de eerder verbouwde school in de Goudenregenstraat 6 hofjeswoningen te ontwerpen.

Lees meer

Bezoekerscentrum Pannonhalma Abdij

In 2006 hebben we de prijsvraag gewonnen die uitgeschreven was voor het ontwerp van een nieuw bezoekerscentrum met restaurant, conferentiezalen en parkeren bij de abdij van Pannonhalma in Hongarije.

Lees meer

Masterplan Timisoara

In opdracht van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken wordt, na het winnen van een tender, gewerkt aan het masterplan voor de Roemeense stad Timisoara.

Lees meer

Kantoren en hotels op Budapest airport

In opdracht van Budapest Airport hebben wij een ontwerp gemaakt voor een kantorencomplex met hotels op het vliegveld van Budapest.

Lees meer

Winkelcentrum Weidevenne

Begin 1999 heeft ons bureau een voorstudie gedaan naar het programma van een winkelcentrum in Weidevenne. In vervolg hierop is samen met de gemeentelijke afdeling stedenbouw het masterplan voor het winkelcentrum ontwikkeld.

Lees meer

Centrum Bijvanck

In 2005 zijn wij door de gemeente Blaricum selecteert voor het ontwikkelen van een visie en ontwerp voor het nieuwe centrum van de Bijvanck.

Lees meer

Centrum voor kunst, cultuur, onderwijs en techniek

In 2010 werd in Siófok, Hongarije, een prijsvraag uitgeschreven voor een centrum voor kunst, cultuur, onderwijs en techniek.

Lees meer

Kerk en kloostervleugel met welzijnsvoorzieningen

In het najaar van 2007 heeft Stichting Wende ons gevraagd om advies bij het zoeken van nieuwe huisvesting.

Lees meer

Westerparc

Binnen de wijk Westwijk ontwerpen wij 120 woningen die binnen de bestaande structuur van de wijk verdeeld worden over drie stempels.

Lees meer

Psycho-medisch centrum Parnassia

Stichting Parnassia vroeg ons een ontwerp te maken voor hun nieuwe psycho-medisch centrum voor het circuit geestelijke gezondheidszorg ouderen.

Lees meer

Wheermolen: woningen met zware en lichte zorg voor ouderen

Ons kantoor ontwierp het masterplan, is supervisor op de revitalisering en ontwerpt het Churchillgebouw. Deze landmark aan de noordoost kant van de parkzone voorziet in een buurthuis, zorginstellingen en ca. 100 seniorenappartementen.

Lees meer

Centrumplan de Lier

In opdracht van C1000 vastgoed bv hebben we in het centrum van De Lier een complex ontworpen voor meervoudig ruimtegebruik dat onderdak biedt aan een parkeergarage, een supermarkt en een 35 appartementen.

Lees meer

Noorderplassen-west

Noorderplassen West te Almere is een waterrijk gebied. De ligging van het kavel direct aan het water en de bereikbaarheid met de boot vormen de uitgangspunten voor het nieuw te bouwen wijkwinkelcentrum Noorderplassen West.

Lees meer

Strandweg Zuid

Zee, strand, natuur, ruimte en de dynamiek van passerende schepen op weg naar Rotterdam vormen de ingrediënten van de locatie voor 57 woningen aan de Strandweg Zuid.

Lees meer

Appartementencomplex Concerto

Concerto, een harmonieuze compositie van drie appartementengebouwen, is door ons ontworpen voor één van de meest prominente locaties van de Haarlemmermeer.

Lees meer

Christelijk Gymnasium Sorghvliet

We hebben het Christelijk Gymnasium Sorghvliet uitgebreid en van een nieuwe, moderne entree voorzien die past binnen de stedenbouwkundige structuur van de Johan de Wittlaan.

Lees meer

Stedenbouwkundige studie Budaörs

In 2008 werden we door Zymhod Projekt Audit Kft gevraagd een stedenbouwkundig plan voor Budaörs te maken.

Lees meer

Segbroek

Schuitema Vastgoed bv vroeg ons een plan te maken voor een binnenstedelijke locatie. Het door ons ontworpen uiteindelijke plan voorziet in een ondergrondse parkeergarage, een supermarkt, stadsdeelkantoor, bibliotheek, politiebureau en 15 woningen.

Lees meer

appartementen st. Nicolaashof voor zware en lichte ouderenzorg

In opdracht van De Zorgcirkel werken wij aan zorgvoorzieningen en woningen op locatie st. Nicolaashof aan de rand van het centrum van Volendam.

Lees meer

45 appartementen, kantoor en parkeergarage

Aan de Europaweg, een belangrijke vervoersader in Haarlem, bouwen wij momenteel een krachtige baksteensculptuur met 45 appartementen.

Lees meer

Talentis

Ons plan voor de Zsámbék vallei streeft ernaar om optimaal gebruik te maken van de dominante landschapselementen, zoals de topografie en groene structuur en de water elementen in het gebied.

Lees meer

Hotel Barcelona

We hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een monumentaal gebouw in het centrum van Barceloma tot hotel te renoveren.

Lees meer

Ontmoetingscentrum de Kiem

In dit project hebben wij het bestaande ontmoetingscentrum de Kiem in 's-Gravenzande uitgebreid en een moderne uitstraling gegeven.

Lees meer

Woningen Grote Rieteiland, IJburg

Op de Noordoever van het Grote Rieteiland in de wijk IJburg ontwierpen wij 22 woningen aan het water.

Lees meer

Haagsche Dynamiek

Haagsche Dynamiek staat voor de primeur van het meervoudig gebruik van sportgrond. Behalve de voordelen van multifunctioneel gebruik heeft dit geresulteerd in een stoere, imponerende behuizing voor een drietal gebruikers.

Lees meer

Woningen en HOED praktijk in schoolgebouw

In opdracht van De Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854 ontwierpen wij 27 appartementen in een oud schoolgebouw in de Goudenregenstraat.

Lees meer

Singelappartementen Westeraam

Ten noorden van de parkzone in de wijk Westeraam ontwierp ons bureau twee urban villa's die met hun voeten in het water staan.

Lees meer

Parkweelde II

In het kader van het project ‘Amersfoort vernieuwt’ wordt het door ons ontworpen project Parkweelde II gebouwd op de hoek van de Ringweg en de Van Randwijcklaan, een belangrijke weg naar het centrum van de stad.

Lees meer

Children Care Centre Budapest

In 2004 wonnen wij de door de gemeente Boedapest uitgeschreven prijsvraag voor het ontwerp van een kindertehuis.

Lees meer

Werk- en woongemeenschap voor autisten

In opdracht van stichting Etelka is ons bureau in 2005 gestart met het maken van een ontwerp voor een woon- en werkgemeenschap voor autisten in Csókakö.

Lees meer

Penthouse

Ons bureau heeft een penthouse ontworpen in een voormalig kantoorgebouw in het centrum van Den Haag.

Lees meer

van Starkenborgh

Op korte afstand van zowel de historische binnenstad als het open landschap ligt, tussen de Hunze en het Van Starkenborghkanaal, de locatie Van Starkenborgh.

Lees meer

Hotel Király Street

In 2008 hebben wij een studie gedaan voor een hotel aan de Király street in Boedapest.

Lees meer

Hospice Nieuwegein

In 2008 kreeg ons bureau opdracht om de gastenkamers van de Hospice Nieuwegein uit te breiden.

Lees meer

Verkavelingsplan Wilderszijde

Na in 2007 aan het noordelijke deel van Wilderszijde te hebben gewerkt, heeft ons bureau vorig jaar de visieprijsvraag gewonnen voor het eilanddeel.

Lees meer

Masterplan centrumgebied Weidevenne

In het midden van de uitbreidingswijk Weidevenne in Purmerend is op het kruispunt van spoor, weg en water een grote driehoek zichtbaar. Dit gebied vormt het nieuwe centrum voor deze nieuwe wijk en wellicht de directe omgeving van Weidevenne.

Lees meer

Revitalisatie van 30 woningen

In opdracht van woningcorporatie de Alliantie Gooi en Vechtstreek ontwerpt en begeleidt ons bureau de revitalisatie van 30 woningen in een kleine woonwijk, gebouwd in de begin jaren zeventig van de vorige eeuw.

Lees meer

Woningen en zorgvoorzieningen Geuzenwijk

In de buurt Geuzenwijk werken wij aan de herstructurering van de locatie tussen de Marnixlaan en de Groene van Hoornekade.

Lees meer

Hoofdkantoor K&H bank

De K & H Bank, een dochterbedrijf van de Belgische KBC-Bank, heeft in 2007 voor vastgoedontwikkelaars een tender uitgeschreven ten behoeve van de locatie en het architectonische concept van hun nieuwe hoofdkantoor te Boedapest.

Lees meer

Theater Pécs

Voor de prijsvraag voor de invulling en het ontwerp van het Concert- en Congresgebouw Pécs (CCP) is door ons bureau, naast het architectonische ontwerp ook een visie ontwikkeld voor de hele culturele zone.

Lees meer

Lansingh-Zuid

Voor Era Bouw ontwierpen wij 4 appartementenblokken met 3, 4 of 5 woningen per laag afhankelijk van de prijsklasse in de koop- en huursector.

Lees meer

Woningen aan 't Haagje te Eerbeek

In juni 2007 werd ons ontwerp als winnend plan beoordeeld van de prijsvraag die was uitgeschreven door Woningstichting Eerbeek ter gelegenheid van haar negentigjarig bestaan.

Lees meer

Diakonie der Hervormde Gemeente

In opdracht van STEK zijn wij in 1997 gestart met de renovatie en het ontwerpen van het interieur voor hun kantoor aan de Parkstraat in Den Haag.

Lees meer

Vlek 20-21 Stevenshof

In Leiden ontwierpen wij eind jaren 80 woningen voor Vlek 20-21 van de Stevenshof.

Lees meer

Vrijheidslaan

Aan de Vrijheidslaan in Leiden ontwierpen wij een strip met woningen en kantoren in opdracht van BAM woningbouw.

Lees meer

Dr. de Visserschool

 

Lees meer

Supermarkt, winkels en parkeren in historische omgeving.

 

Lees meer

Inrichting en renovatie van een kerk.

 

Lees meer

Woningbouwplan te Vijfhuizen.

 

Lees meer

Supermarkt, winkels en parkeren in historische omgeving.

 

Lees meer

Woningen en winkels De Balken, Centrum Bijvanck te Blaricum

 

Lees meer

Bezoekerscentrum Tian mu Mountain, China

 

Lees meer

Dayi Villa in Guangzhou, China

 

Lees meer

Aquaticum open-air bath development, Debrecen

 

Lees meer

Woningen, Laan van Chartroise, in de wijk Ondiep te Utrecht

 

Lees meer

Inspiratie Joseph Beuys

 

Lees meer

Restauratie rijksmonument Alexanderstraat 1 te Den Haag

Restauratie van een rijksmonument in het Willemspark te Den Haag voor de huidige gebruiker, een private banker.

Lees meer

20 appartementen Châtonnaye, Zwitserland


Lees meer

Apartementen, wijkvoorziening en parkeervoorziening De Koppel te Amersfoort

 

Lees meer

Gerechtsgebouw te Breda

In samenwerking met KWA Aken, Duitsland

Lees meer

Galvanischool te Den Haag

 

Lees meer