To see this site at its best, your computer requires a newer version of Adobe Flash Player. Download it here.Roeleveld-Sikkes Architects
Alexanderstraat 1
2514 JL The Hague

Phone: +31 (0)70 346 9508
Fax: +(0)70 361 7442
office@roeleveld-sikkes.eu

Directions
1052 Budapest
Petőfi Sándor utca 11.
Hungary

Phone: +36 1 327 0230
Fax: +36 1 337 3411
office@roeleveld-sikkes.eu

Directions

Visie

Roeleveld-Sikkes Architects is een veelzijdig, breed georiënteerd architectenbureau met vestigingen in Den Haag en Budapest. Ons bureau kenmerkt zich door een zorgvuldige benadering van de opgave en een heldere visie op het ontwerp. Stedenbouwkundige aspecten, de kwaliteit van het gebruik en een brede, maatschappelijke kijk op het vakgebied zijn belangrijke bouwstenen van deze ontwerpvisie. Er wordt gewerkt aan projecten in woningbouw en utiliteitsbouw op uiteenlopende schaalniveaus: van stedenbouwkundig masterplan tot interieur- en renovatieopgaven.

Wij zijn er ons terdege van bewust dat architectuur méér is dan een gebouw maken. Het gebouw maakt immers altijd deel uit van de openbare inrichting en heeft door dimensionering en materialisatie effect op de verschillende schaalniveaus van de omgeving. Wij gaan respectvol om met de bestaande kwaliteiten. Tegelijkertijd vormen de plek en haar geschiedenis een inspiratiebron voor het ontwerp. Het gaat ons niet om een bepaalde ‘vorm om de vorm’; onze ontwerpen zijn altijd geïnspireerd vanuit gebruik, beleving en omgeving.

Termen als duurzaam energiegebruik, warmtepompen, groene daken en intelligent gebouw zijn belangrijke onderdelen van de formulering van ons vakinhoudelijke concept. Ook in de materialisatie kiezen wij voor duurzame oplossingen. Wij betrachten hierin een zekere mate van terughoudendheid en kiezen niet voor overbodige effecten. Ruimtelijkheid, kwalitatief goede materialen en een heldere compositie van de gevel en de massa zijn voor ons belangrijk, evenals een zekere puurheid van de architectuur.

Ondanks dat Roeleveld-Sikkes Architects met zo’n 40 medewerkers een groot bureau is, zijn de lijnen in onze organisatie kort. Samenwerking en een enthousiaste sfeer staan bij ons hoog in het vaandel, en niet alleen wat de interne communicatie betreft. Wij hebben een ruime ervaring opgebouwd in het participeren in planteams, waarbij het enthousiasmeren van partijen één van onze sterke punten is. Om de samenwerking binnen een planteam te versterken, zijn wij overgestapt op een tekensysteem dat geschikt is voor BIM. BIM is de oplossing die alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces opslaat, gebruikt en beheert in een digitaal gebouwmodel dat voor alle partijen beschikbaar is.

De kwaliteit van ons werkproces is op ieder moment objectief te evalueren en beoordelen dankzij het door ons ontwikkelde kwaliteitsbewakingssysteem. Wij voldoen daarmee aan de Europese ISO-normeringen voor proceskwaliteit. Door jarenlange ervaring en expertise zijn wij bovendien zeer bedreven in het kostenbewust plannen en bouwen. In de loop der jaren is veel inzicht verkregen in de kostenconsequenties van keuzes voor constructiesystemen, detaillering, materiaaltoepassing en afwerkingniveau. Door de nadruk die wij bij ieder ontwerp op het programmatische concept en de kwaliteit van het gebruik leggen, is het voor ons mogelijk om voor iedere gebruiker een maatkostuum te maken. Door onze brede oriëntatie, allround expertise en de frisse blik waarmee wij naar iedere opgave kijken, is het voor ons mogelijk om steeds weer vernieuwende en verrassende oplossingen te realiseren.